Pospieszny czy pośpieszny?

 

Pospieszny czy pośpieszny?

Jedziesz pociągiem pospiesznym czy pośpiesznym? Spieszysz się czy śpieszysz? Rzadko zwracamy uwagę w tych wyrazach na wymowę s lub ś, ale w pisowni łatwo dostrzegamy różnicę. Pewnie wszyscy przyznacie, że w powszechnym użyciu spotyka się obydwie formy, więc jak to z nimi jest? Która jest poprawna?

Pospieszny czy pośpieszny? - Polszczyzna.pl

Pospieszny czy pośpieszny

Współczesne słowniki języka polskiego są zgodne: obie formy są poprawne! Czasownik, o którym mowa, może mieć formę spieszyć się lub śpieszyć się. To samo dotyczy słów, które od niego pochodzą, czyli omawianych w tym poradniku. Dwie formy o tym samym znaczeniu i pochodzące od tego samego wyrazu nazywamy formami obocznymi, a zjawisko, które determinuje wymianę głosek np. w odmianie wyrazów, nazywamy obocznością.

Pospieszny i pośpieszny – przykłady użycia

Używajcie tych form obocznych do woli. Oto kilka zdań i kontekstów, w których mogą się przydać:

Zjadłem pospiesznie obiad.Jej pospieszny wyjazd.Zbyt pośpiesznie wyciągasz wnioski.Usłyszała pośpieszny tupot.

Pamiętajcie, że powinniśmy być konsekwentni i rozróżniać wymowę s i ś. Pilnujmy tego, jeśli zależy nam na poprawności, jednak niekonsekwencja nie powinna wywołać nieporozumień. Wasz rozmówca z pewnością zorientuje się, o co chodzi.

.

polszczyzna.pl


Dyskutujemy o zawilosciach, odpowiadamy na pytania naszych czytelników, dzielimy sie ciekawostkami oraz refleksjami na temat jezyka ojczystego.Absolwent UW na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej - Krzysztof Kacprzykowski
Absolwentka Wydzialu Filologii Polskiej i Klasycznej na UAM w Poznaniu - Marika Naskret
Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki - Gosia Lach
.
Share to Workplace Facebook


Search this site  Search Archiwum