Barbara

 

J.Ch. Professional Services Driving School-Barbara Maka

Życzymy wszystkim naszym uczniom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością
*
s k ł a d a 
J.Ch. Professional Services Driving School
Barbara Maka
*

➦ Redakcja


Przeglad.ca
WIADOMOSCI - CIEKAWOSTKI - KULTURA
.

 

 

E-mail: info@przeglad.ca

Share to Workplace Facebook


Search this site  Search Archiwum